Webservice Appication Portal
http://apps.customs.go.th
 

บริการผ่านเว็บไซต์

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลบนแอปพลิเคชันนี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนแอปพลิเคชัน ให้ใช้ได้ตามที่แอปพลิเคชันจัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น ลิขสิทธิ์ 2018 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนประมวลผลและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 12 พฤศจิกายน 2561 15:08:40
จำนวนผู้เข้าชม : 11,747

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2017 ศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ