Webservice Appication Portal
http://apps.customs.go.th
 

มีวิธีการคำนวณภาษีสำหรับของเก่าใช้แล้วอย่างไร

วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2561 17:11:25
จำนวนผู้เข้าชม : 5,054

คำถาม :

มีวิธีการคำนวณภาษีสำหรับของเก่าใช้แล้วอย่างไร

คำตอบ :

การคำนวณภาษีอากรนำเข้า ให้ใช้ราคา CIF ในการคำนวณ

ราคา CIF คือ
Cost (C) : ราคาสินค้า อ้างอิงจากบัญชีราคาสินค้า (Commercial Invoice)
Insurance (I) : ค่าประกันภัย 1% ของราคาสินค้า
Freight (F) : ค่าขนส่งระหว่างประเทศ
นำทั้ง 3 รายการ มารวมกันก็จะได้ราคา CIF = ( Cost + Insurance + Freight )

วิธีการคำนวณ
( ราคาสินค้า + ค่าประกันภัย + ค่าขนส่งระหว่างประเทศ ) = CIF
ราคา CIF x อัตราอากรขาเข้า = อากรขาเข้า
(ราคา CIF + อากรขาเข้า) x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีมูลค่าเพิ่ม
อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ค่าภาษีอากรทั้งหมดที่ต้องชำระ

หมายเหตุ : หากเป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือนที่เป็นของเก่าใช้แล้ว จะประเมินราคาจากราคาที่ให้โดยผู้นำของเข้า หรือ ตามสภาพค่าเสื่อมของของใช้ส่วนตัวนั้น


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 30 พฤษภาคม 2561 11:53:43
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สสภ.)
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-134-1246
อีเมล์ : 68000100@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร - กรมศุลกากร
ลิขสิทธิ์ 2017 ศูนย์โนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ